Προσκλήσεις

images
images
images

Τίτλοι σεμιναρίων - Συμμετέχοντες ομιλητές

Σεμινάριο 5 ωρών για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων: «Μαθησιακές δυσκολίες» - από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη Συμμετοχή: Μαρία Ψωμά (φιλόλογος ειδικής αγωγής - συγγραφέας)

Βιωματικό Εργαστήριο 5 ωρών για επαγγελματίες ψυχικής υγείας: "Μαθησιακές Δυσκολίες - από τη θεωρία στην πράξη" από τη «Σύνδεση - Σύμβουλοι εκπαίδευσης και Προσωπικής Ανάπτυξης»

Σεμινάριο 5 ωρών για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων: «Μαθησιακές δυσκολίες» - από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη. Συμμετοχή: Μαρία Ψωμά (φιλόλογος ειδικής αγωγής - συγγραφέας)

Βιωματικό εργαστήριο 6 ωρών για τις «Μαθησιακές Δυσκολίες, η ψυχοδυναμική προσέγγιση» (Β' κύκλος): από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη

Βιωματικό εργαστήριο 10 ωρών για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων: «Μαθησιακές δυσκολίες» από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη. Συμμετοχή: Μαρία Ψωμά (φιλόλογος ειδικής αγωγής - συγγραφέας), Γιάννης Κοσμόπουλος M.Ed. (ειδικός παιδαγωγός - εκπαιδευτής ενηλίκων)

► Σεμινάριο 5 ωρών για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων: «Μαθησιακές δυσκολίες» - από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη. Συμμετοχή: Μαρία Ψωμά (φιλόλογος ειδικής αγωγής - συγγραφέας)

► Σεμινάριο 5 ωρών για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων: «Μαθησιακές δυσκολίες» - από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη. Συμμετοχή: Μαρία Ψωμά (φιλόλογος ειδικής αγωγής - συγγραφέας)

Βιωματικό εργαστήριο για διαγνωσμένους με μαθησιακές δυσκολίες μαθητές Στ ́ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη.

Σεμινάριο 5 ωρών για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων: «Μαθησιακές δυσκολίες» - από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη

Βιωματικό εργαστήριο 5 ωρών για γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη

Βιωματικό εργαστήριο 5 ωρών για νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές και φοιτητές: «Μαθησιακές δυσκολίες» από το Δημιουργικό Σχολείο στις Εκδόσεις Πατάκη. Συμμετοχή: Μαρία Ψωμά (φιλόλογος ειδικής αγωγής - συγγραφέας)

Βιωματικά εργαστήρια με θεματική ενότητα «Μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση τους μέσα στη σχολική τάξη» του Δημιουργικού Σχολείου από τις Εκδόσεις Πατάκη. Παιδαγωγικός σχεδιασμός: Βασιλική Νίκα